บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด"

บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการศัลยกรรมตกแต่ง ความงามทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด


77/44 หมู่ที่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/44 หมู่ที่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปริ้นเซสบิวตี้ คอสเมติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*