บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด"

บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกโดยไม่มีร้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด


55/84 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/84 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด

ได้แก่ 0125559001537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีนเนอร์จี เซิร์ฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*