บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด"

บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด


14/5308 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/5308 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด

ได้แก่ 0125559001553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟ.เอ็ม.พี.เอ็นจิเนีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*