บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด"

บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ สายไฟฟ้า ระบบการสื่อสารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด


19/251 หมู่ที่ 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/251 หมู่ที่ 2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด

ได้แก่ 0125559001561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมืองทอง เทเลคอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*