บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับจัดงานทุกระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด


52/115 หมู่บ้านจิราวดี หมู่ที่ 4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/115 หมู่บ้านจิราวดี หมู่ที่ 4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์.เอส. ออแกไนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*