บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด"

บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีก-ส่ง วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด


72/19 หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/19 หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001677
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีรีกาญจน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*