บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


70/203 หมู่ที่ 2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

70/203 หมู่ที่ 2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0125559001685
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*