บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด"

บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อส้รางอาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด


54/11 หมู่ที่ 3 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/11 หมู่ที่ 3 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด

ได้แก่ 0125559001693
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แนน เอ็นจิเนียริ่ง 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*