บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน หมู่บ้าน อาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


188/2 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/2 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0125559001707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พฤกษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*