บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายอุปกรณ์แม่พิมพ์ ออกแบบ ซ่อมแซมแม่พิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


7/11 หมู่ที่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/11 หมู่ที่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559001715
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ เอสพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*