บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์การถ่ายภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


67/102 หมู่บ้านเจ้าพระยา8 เฟส2/1 หมู่ที่ 10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/102 หมู่บ้านเจ้าพระยา8 เฟส2/1 หมู่ที่ 10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001731
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเนอร์ แคร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*