บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด"

บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาช่วงค่าแรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด


57/22 หมู่ที่ 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/22 หมู่ที่ 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ได้แก่ 0125559001740
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันใส การบัญชีและกฎหมาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*