บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบตกแต่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด


21/78 หมู่บ้านกิตติชัย 15 หมู่ที่ 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/78 หมู่บ้านกิตติชัย 15 หมู่ที่ 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001782
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จักรพรรดิ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*