บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือและวัสดุการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด


51/53 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/53 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559001791
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสแอนด์ที อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*