บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการ ให้คำปรึกษา ให้การฝึกอบรม ด้านคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด


98/213 หมู่ที่ 4 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/213 หมู่ที่ 4 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559001812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคพีเอ็น ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*