บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการออกแบบจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้ง แอฟพลิเคชั่นบนมือถือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


89/155 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส พระราม 5-ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/155 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส พระราม 5-ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559001821
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภษิณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*