บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 250,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด


99/205 หมู่ที่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/205 หมู่ที่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0125559001898
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*