บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด"

บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด


4/79 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/79 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001910
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 24 แอท ออลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*