บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด"

บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกประเภทและรับประมูลงานที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเหมาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด


179/139 หมู่ที่ 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/139 หมู่ที่ 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด

ได้แก่ 0125559001987
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์เรา 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*