บริษัท ที พูล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที พูล จำกัด"

บริษัท ที พูล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที พูล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที พูล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ายน้ำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และดูแลสระว่ายน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที พูล จำกัด


48/44 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที พูล จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/44 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ที พูล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที พูล จำกัด

ได้แก่ 0125559002002
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที พูล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที พูล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*