บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งกล้องวงจรปิดและเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


59/250 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/250 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีทีริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*