บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


5 ซอยอัญชลี 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยอัญชลี 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559002053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ พี วอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*