บริษัท กาญจนกฤต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กาญจนกฤต จำกัด"

บริษัท กาญจนกฤต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กาญจนกฤต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กาญจนกฤต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาติดตั้งวางท่อประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กาญจนกฤต จำกัด


189/87 หมู่บ้านเดอะพลีโน่ พระราม 5-ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กาญจนกฤต จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/87 หมู่บ้านเดอะพลีโน่ พระราม 5-ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท กาญจนกฤต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กาญจนกฤต จำกัด

ได้แก่ 0125559002096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กาญจนกฤต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กาญจนกฤต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*