บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด"

บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายรถบรรทุกขยะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด


50/293 หมู่ที่ 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/293 หมู่ที่ 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด

ได้แก่ 0125559002118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจริญศรีทรัค อินดัสทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*