บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด"

บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา สื่อมัลติมีเดีย สื่อโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด


94/9 หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/9 หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิชวลไลเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*