บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด"

บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ไม้ท่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด


50/2 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/2 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0125559002207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*