บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด"

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด


34/167 หมู่ที่ 4 ถนนนครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

34/167 หมู่ที่ 4 ถนนนครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดรฟ์เวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*