บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด"

บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นท์ จัดงานแสดงสินค้า งานออกบูธ งานประชุม งานสัมมนา ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด


413 ซอยรัตนาธิเบศร์ 38 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

413 ซอยรัตนาธิเบศร์ 38 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด

ได้แก่ 0125559002258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลูด็อก แฟคโทรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*