บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด"

บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภทให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด


63/144 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/144 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กโซโกร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด

ได้แก่ 0125559002291
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*