บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด"

บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อวีดีทัศน์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อมวลชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด


109/71 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/71 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0125559002304
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีอิน มีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*