บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด


105/401 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

105/401 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559002371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเทค อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*