บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด"

บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านโค้ชชิ่ง บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจ เทรนนิ่งและสัมมนาต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด


54/184 หมู่ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/184 หมู่ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002380
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เค ไพรม์ เอ็นเก็จเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*