บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด"

บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หลอดไฟ กล้องถ่ายภาพ เลนส์กล้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด


94/78 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/78 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิวชั่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*