บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับศิลปิน นักร้อง นักแสดง จัดคอนเสิรต์ จัดอีเว้นท์ ซื้อสื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด


223/279 หมู่ที่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

223/279 หมู่ที่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0125559002410
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท ไอเดีย มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  1. อยากทราบว่า งานมีทติ้งของลีจงซอก ในวันที่ 28 ต.ค.59 ยกเลิกหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีประกาศแจ้งใดๆเลย

Leave a Comment


*