บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด"

บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และผลิตวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจัดแข่งขันกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด


23/1 หมู่ที่ 3 ถนนเรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/1 หมู่ที่ 3 ถนนเรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002444
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สแพลชเทค-เกียร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*