บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของดำเนินพิธีการศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด


232 ซอยรัตนาธิเบศร์ 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

232 ซอยรัตนาธิเบศร์ 15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125559002495
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที แอนด์ พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*