บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด"

บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อาทิเช่น เมียนม่าร์ กัมพูชา ลาว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด


48/13 หมู่บ้านชวนชมพารค์ หมู่ที่ 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/13 หมู่บ้านชวนชมพารค์ หมู่ที่ 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด

ได้แก่ 0125559002525
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คุณารัตน์๙ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*