บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด"

บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด


105/344 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ไลท์ พระราม 5 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

105/344 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ไลท์ พระราม 5 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด

ได้แก่ 0125559002592
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค โมทีฟ แมททีเรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*