บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทางวิศวกรรมเครื่องเย็น ตลอดจนงานซ่อมบำรุงและงานระบบติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด


55/40 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/40 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125559002665
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สามัคคี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*