บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด"

บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม บำรุงผิวหน้า บำรุงผิวกาย ระงับกลิ่นกาย และสินค้าอุปโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด


3/771 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/771 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด

ได้แก่ 0125559002681
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิมลักษณ์ (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*