บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรอาหารแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด


89/36 หมู่ที่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/36 หมู่ที่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559002690
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพร์ม บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*