บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด"

บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด


300/339 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/339 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด

ได้แก่ 0125559002711
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีดียู วิสดอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*