บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด"

บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการงานบัญชี งานกฎหมาย บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ซื้อหนี้สินและบริการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด


369/1 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

369/1 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด

ได้แก่ 0125559002738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ สแตนดาร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*