บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด"

บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการปลีกเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด


99/249 หมู่บ้านคาซ่า พรีเมี่ยม หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/249 หมู่บ้านคาซ่า พรีเมี่ยม หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด

ได้แก่ 0125559002789
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบบี้ พรีเมี่ยม โปรดักท์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*