บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายขนมที่ทำมาจากแป้ง และไข่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด


21/80 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/80 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0125559002819
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิตเติ้ลเอ้ก (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*