บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับผลิตละครโทรทัศน์ ภาพยนต์ โฆษณา สารคดี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด


119/983 หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/983 หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559002916
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีจั่น โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*