ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท


1/508 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท ตั้งอยู่ที่

1/508 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท

ได้แก่ 0133558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์พี คอมโพสิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*