ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เบาะรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่


137/2-3 หมู่ที่ 21 ถนนนิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่ ตั้งอยู่ที่

137/2-3 หมู่ที่ 21 ถนนนิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่

ได้แก่ 0133558000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควัน คาร์ แอคเซสเซอร์รี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*