ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งผักสดและผลไม้สด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช


55/130 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช ตั้งอยู่ที่

55/130 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช

ได้แก่ 0133558000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรือง เฟรช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*