ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น และเหล็กทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์


95/258 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์ ตั้งอยู่ที่

95/258 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์

ได้แก่ 0133558000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะ อินดัสเทรียล แอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*